Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui

VšĮ „Pažangos projektai“ pradeda įgyvendinti projektą „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“
 

VšĮ „Pažangos projektai“ pradeda įgyvendinti projektą „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“, kuris iš dalies finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis pagal 2017 metų konkursą. Projektas skirtas vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų (VASS) prevencijai edukuojant jaunimą ir sudarant galimybes nemokamai dalyti nėštumo testus. Projektas bus įgyvendinamas iki 2018 m. gruodžio mėnesio.

 

Projekto pavadinimas: Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui

Projektas iš dalies finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis pagal 2017 metų konkurso I prioriteto „Alkoholio vartojimo prevencija“ priemonę „Projektai, skirti vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų (VASS) prevencijai edukuojant jaunimą ir sudarant galimybes nemokamai dalyti nėštumo testus“.

Projektą vykdo: VšĮ „Pažangos projektai“ kartu su partneriu - Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Projekto trukmė – 12 mėnesių, projekto įgyvendinimo vieta – Marijampolės savivaldybė.

Projekto tikslas - Edukuoti Marijampolės apskrities visuomenę ir ugdyti šeimos planavimo įgūdžius.

Projekto tikslinė grupė - vyresnių klasių moksleiviai (200 asm.), į socialinės rizikos šeimų sąrašą įtraukti jauni asmenys (100 asm.), mokyklų darbuotojai ir socialiniai darbuotojai (150 asm.).

Projekto esmė.

Pastaruoju metu Lietuvos gyventojai vis labiau suvokia alkoholio daromą žalą ir sukeliamas grėsmes sveikatai ir gyvybei tokiose srityse kaip eismo saugumas, nusikalstamumas, suicidinis elgesys, tarpasmeniniai santykiai. Bet tik maža dalis asmenų, ypač jaunų ar priklausančių socialinės rizikos grupei, suvokia alkoholio žalą ne tokiose pastebimose ir mažiau viešojoje erdvėje aptariamose srityse, tokiose kaip vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimas (VASS). VASS atsiradimą sąlygoja nesąmoningas šeimų planavimas (50 – 60 proc. šeimų neplanuoja nėštumo), kai pastojimo momentu asmenys yra paveikti alkoholio ir alkoholio vartojimas nėštumo metu (apie 42 proc. nėščiųjų vartoja alkoholį). VASS sindromo paveikti vaikai dažniausiai yra su spec. poreikiais (apie 10 proc. vaikų), sutrikusi raida mažina galimybes gyventi visavertį gyvenimą, o visuomenė patiria moralinę ir materialinę žalą. Alkoholio žalos vaisiui žmonės nesuvokia dėl medicininių žinių stokos, vis dar gajaus mito apie alkoholio vartojimo naudą nėštumo laikotarpiu, neatsakingo šeimos planavimo būnant išgėrus, nepakankamo lytinio švietimo mokyklose, informacijos apie VASS trūkumo, menko domėjimosi sveika gyvensena.

Projektas skirtas:

- vykdyti bendrąją jaunimo, taip pat ir jaunų asmenų, įtrauktų į asocialių šeimų sąrašą, prevenciją, organizuojant edukacinius renginius VASS ir saugaus lytinio gyvenimo temomis bei skatinti ankstyvąjį nėštumo nustatymą nemokamai dalinant nėštumo testus jaunimo pasilinksminimo vietose. Mokymo programą rengs ir mokymus vykdys išorinis lektorius, VASS srities specialistas;

- vykdyti visuomenės švietimą VASS tema, parengti informacines ir edukacines priemones (plakatai, lankstinukai, lipdukai, informacinis renginys, radijo laida) ir taip padidinti visuomenės žinias apie alkoholio žalą vaisiui, paskatinti atsakingai ir sąmoningai planuoti šeimą;

- suteikti pedagogams, soc. pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, žinių apie VASS. Mokymo programą rengs ir mokymus vykdys išorinis lektorius, VASS srities specialistas. Pedagogams bus suteikiamos žinios apie būdus bei metodus, kaip šią informaciją galima būtų integruoti į dėstomus dalykus mokykloje, kad ši informacija būtų tinkamai perduota mokiniams. Mokymo programą rengs ir mokymus vykdys išorinis lektorius, edukologijos srities specialistas.