Naujienos

Prisidedame prie nacionalinės kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo

Prisidedame prie nacionalinės kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo. Viešoji įstaiga „Pažangos projektai“, kartu su partneriu „Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras“ pradeda mokymus valstybės tarnautojams visoje Lietuvoje tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Skaityti

Projekte “Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai” bus pradėta teikti nauja paslauga – asmeninis asistentas

Nuo 2019 metų planuojama pradėti projekte teikti dar vieną paslaugą Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams. Tai – asmeninis asistentas. Tokiu būdu namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui bus teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas.

Skaityti

Ekonominio raštingumo mokymai suaugusiems

2018 m. spalio mėnesį viešoji įstaiga „Pažangos projektai“ pradeda vykdyti ekonominio raštingumo mokymus suaugusiems gyventojams ir tai yra unikali galimybė betarpiškai gauti asmeniškai naudingus atsakymus į klausimus, susijusius su asmeninių finansų valdymu.

Skaityti

Informacinis renginys visuomenei „Vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimas ir alkoholio vartojimo poveikis visuomenės raidai“ sudomino švietimo ir socialinės sričių atstovus, mokytojus.

Skaityti

Švietimo įstaigų ir socialinių tarnybų darbuotojų mokymai apie vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimą

VšĮ „Pažangos projektai“, kartu su partneriu Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, įgyvendindami projektą „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ pradėjo vykdyti švietimo įstaigų ir socialinių tarnybų darbuotojų mokymus apie vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimą. Dalinamoji medžiaga.

Skaityti

Pirmosios projekto „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ veiklos

Pirmosios projekto „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ veiklos skirtos vyresniųjų klasių moksleivių žinių apie alkoholio vartojimo žalą vaisiui ir saugų lytinį gyvenimą didinimui.

Skaityti

Saugumo jausmas – pats svarbiausias žmogui. Galime Jums padėti susitaikyti ir rasti ramybę pasinaudojant mediacija arba tobulinant socialinius įgūdžius pozityvios tėvystės užsiėmimuose.

Viešoji įstaiga “Pažangos projektai” yra projekto “Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai” partneris. Projektą įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-07-0003, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal priemonę “Kompleksinės paslaugos šeimai”, pradėtas įgyvendinti 2017 m. birželio mėnesį ir bus įgyvendinamas 48 mėnesius.

Skaityti

Viešoji įstaiga „Pažangos projektai“ šiuo metu vykdo „Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacijos ir galimybių analizę“

Analizė vykdoma įgyvendinant Projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, projekto kodas: 09.4.2–ESFA–V-715-02-0001. Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras.

Skaityti

Įgyvendintas projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas viešojo saugumo kūrimui“

Viešojo saugumo sritis apima viešosios tvarkos užtikrinimą, vidaus tarnybos valdymą, priešgaisrinę bei civilinę saugą ir gelbėjimo darbus, valstybės sienos apsaugą, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos kontrolę, saugomų objektų ir saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugą. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo sričiai yra priskirtos šios institucijos: policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Vadovybės apsaugos departamentas ir Viešojo saugumo tarnyba.

Skaityti