Įgyvendintas projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas viešojo saugumo kūrimui“

Viešojo saugumo sritis apima viešosios tvarkos užtikrinimą, vidaus tarnybos valdymą, priešgaisrinę bei civilinę saugą ir gelbėjimo darbus, valstybės sienos apsaugą, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos kontrolę, saugomų objektų ir saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugą. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo sričiai yra priskirtos šios institucijos: policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Vadovybės apsaugos departamentas ir Viešojo saugumo tarnyba.

Įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas viešojo saugumo kūrimui“ Nr. EEE-LT08- ŠMM-01- K-01- 003. Projekto tikslas – tobulinti suaugusiųjų ir andragogų švietimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje. Metodinis leidinys skirtas šviesti suaugusiuosius viešojo saugumo užtikrinimo srityje. Leidinio pagrindu bus plėtojama suaugusiųjų švietimo sistema, akcentuojant pareigūnų ir bendruomenės bendradarbiavimą, nustatomas bendruomenės pareigūnų būtinųjų bendradarbiavimo kompetencijų portfelis, numatoma, kaip šių kompetencijų galima įgyti. Vykdant projektą aktyviai konsultuojami bendruomenės pareigūnai, suaugusiųjų švietimo darbuotojai, mokantys užtikrinti viešąjį saugumą bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Leidinyje remiamasi Norvegijos suaugusiųjų mokymo patirtimi, kuri pasitarnaus ugdant bendruomenės pareigūnų gebėjimus skatinti visuomenę aktyviau dalyvauti kuriant viešąjį saugumą. Tikimasi, kad tai padės sumažinti nusikalstamumo lygį ir padidinti visuomenės pasitikėjimą policija ateityje.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga „Pažangos projektai“ kartu su Norvegijos partneriu – suaugusiųjų mokymo įstaiga Stintillo Karine Skinner ir partneriu Lietuvoje – Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Marijampolės poskyriu.