Ekonominio raštingumo mokymai suaugusiems

2018 m. spalio mėnesį viešoji įstaiga „Pažangos projektai“ pradeda vykdyti ekonominio raštingumo mokymus suaugusiems gyventojams ir tai yra unikali galimybė betarpiškai gauti asmeniškai naudingus atsakymus į klausimus, susijusius su asmeninių finansų valdymu.

Kiekvienas, vertindamas savo finansines galimybes įvairiausiose gyvenimo situacijose, susiduriame su daug klausimų ir nežinodami atsakymų, padarome nemažai klaidų, kurios, ne retai, tampa ypatingai brangios. Matome ir girdime daug viliojančių ir gerovę žadančių reklamų, gal net žinome apie galimybes konsultuotis, bet ne visada turime laiko ar noro jomis pasinaudoti. Gal net nesusimąstome apie slypinčius pavojus, kurie paprastai pamatuojami pinigais, nenutuokiame apie galimybes, kurių sėkmė taip pat pamatuojama pinigais.

Būtent dabar, t.y. 2018 m. spalio mėnesį viešoji įstaiga „Pažangos projektai“ pradeda vykdyti ekonominio raštingumo mokymus Alytaus r. ir Ukmergės r. savivaldybėse suaugusiems gyventojams ir tai yra unikali galimybė gauti asmeniškai naudingus atsakymus į klausimus, susijusius su asmeninių finansų valdymu. Mokymuose kalbėsime apie asmeninius ir šeimos finansus, bandysime atrasti nereikalingas išlaidas ir kas nepadeda mums susitaupyti. Analizuosime pagrindinius taupymo principus ir investavimo galimybes. Aiškinsimės kaip užauginti turimą pinigų kiekį, mėginsime kartu suprasti kaip pinigai patenka į mūsų piniginę ir išsprūsta iš jos ir ką jie iš viso veikia piniginėje. Po šių mokymų kiekvienas žinosite, kaip efektyviau naudoti turimas pajamas ir kaip įvertinti išlaidas.

Ekonominio raštingumo mokymų, kurie vykdomi įgyvendinant projektą, tikslas – suteikti Lietuvos savivaldybių suaugusiesiems gyventojams ekonominio raštingumo žinių ir ugdyti jų asmeninius ekonominio mąstymo gebėjimus, gebėjimus praktiškai taikyti įgytas finansines ir mokesčių žinias kasdieniniame gyvenime.

Pagrindinės ekonominio raštingumo mokymų temos:

·           Asmeniniai ir šeimos finansai. Asmeninio biudžeto sudarymas. Pajamų ir išlaidų planavimas;

·           Taupymas ir kaupimas. Kaupimo priemonės ir palūkanos;

·           Investavimas. Bankų ir draudimo bendrovių paslaugos. Skolinimasis;

·           Mokesčių sistema.

Ekonominio raštingumo mokymai bus vykdomi 2018 m. spalio – 2019 m. vasario mėn. Alytaus r., Ukmergės r., Širvintų r., Tauragės r., Kauno r. ir Šiaulių r. savivaldybėse. Kiekvienoje iš savivaldybių bus mokyta ne mažiau kaip 20 asmenų grupė. Mokymų trukmė vienai grupei – 24 ak. val. Mokymų dalyviai, sėkmingai baigę mokymus, gaus tai liudijantį pažymėjimą.

Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002) yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ (toliau – Projektas). Projektą įgyvendina Biudžetinė įstaiga Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Viešoji įstaiga „Pažangos projektai“ atsakinga už mokymų programos parengimą, mokymų organizavimą ir vykdymą.