Prisidedame prie nacionalinės kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo

Prisidedame prie nacionalinės kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo. Viešoji įstaiga „Pažangos projektai“, kartu su partneriu „Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras“ pradeda mokymus valstybės tarnautojams visoje Lietuvoje tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Prisidedame prie nacionalinės kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo. Viešoji įstaiga „Pažangos projektai“, kartu su partneriu „Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras“ pradeda mokymus valstybės tarnautojams visoje Lietuvoje tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse. Mokymai bus vykdomi pagal dvi programas:

-          „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“

-          „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės srityje dirbantiems valstybės tarnautojams“

Abiejų programų trukmė – 8 ak. val.. Mokymai skirti valstybės tarnautojams. Abi programos apima temas, susijusias su tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos samprata, korupcijos apraiškomis ir jas sąlygojančiais veiksniais, valstybės tarnautojo teisėmis ir pareigomis, susidūrus su korupcinio pobūdžio pažeidimais, valstybės tarnautojo atsakomybe, korupcinės veiklos rizikos įvertinimu, tolerancijos korupcijai nustatymu, aptariama teismų praktika tiriant korupcinio pobūdžio veiklas. Mokymai bus orientuoti konkrečiai tikslinei grupei, atsižvelgiant į valstybės tarnautojų veiklos specifiką.

Programos parengtos įgyvendinant bendrai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005. Projektas vykdomas įgyvendinant „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“. Projektą įgyvendina ir mokymus organizuoja Valstybės tarnybos departamentas.