Mokytojų žinių ir gebėjimų vykdyti mokymą tiesiogiai internetu ir nuotoliniu būdu stiprinimas. IMONED (Erasmus +)

Tarptautini projektas „Mokytojų žinių ir gebėjimų vykdyti mokymą tiesiogiai internetu ir nuotoliniu būdu stiprinimas“ (angl. Improvement of the knowledge, skills and competence of the teachers in on-line and distance education), akronimas IMONED, Projekto Nr. 2020-1-ES01-KA201-082730, yra finansuojamas ERASMUS + programos priemonę KA201 Strateginė partnerystė mokyklų mokymui.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai ir jo įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020–12–01 iki 2022–11–30. VšĮ „Pažangos projektai“ yra projekto partneris. Bendras projekto biudžetas - 239.935,00 EUR.

Projektas IMONED yra skirtas spręsti staiga atsiradusius ir skubius mokytojų poreikius, susijusius su nuotolinio mokymo vykdymu. Šiuo metu galima rasti ne vienus ir skirtingus e-mokymo kursus skirtingoms tikslinėms grupėms. Nemokami kursai yra palyginti žemos kokybės, už kitus kursus tenka mokėti, o tai mokytojams nėra patrauklu. Šio projekto metu sukurti kursai pateiks išsamias žinias, reikalingas efektyviai pasirengti, vystyti ir įgyvendinti nuotolinį mokymą. Be to, tikslinei grupei (visų švietimo lygių mokytojai) bus perteiktos metodinio ir pedagoginio pobūdžio žinios šio tipo mokymų vykdymui, įgyvendinti mokymai šioje srityje. Projektas išplės ir kitas projekto partnerių vykdomas veiklas e-mokymų ir savišvietos srityje. Šiuo metu Europoje ir pasaulyje mokytojams trūksta žinių nuotolinio mokymo vykdymo srityje, o šis projektas padės integruoti gerąją partnerių patirtį šioje srityje.

Projektas sukurs du svarbiausius rezultatus:

1 intelektinis produktas - Nauja ir šiuolaikiška nuotolinio mokymosi ir mokymo metodikos programa, kuri bus pristatyta tikslinei grupei pilotinių mokymų metu, kuomet dalyviai galės pateikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

2 intelektinis produktas - Technologinės galimybės ir priemonės, skirtos individualiam mokymuisi pagal poreikius, reikalingus mokymosi turiniui kurti.

Daugiau apie projektą http://www.imoned.eu/

Projektas finansuojamas

Projekto partneriai