3R - naujas požiūris į aplinkosaugą

Pradėjome įgyvendinti 24 mėnesių trukmės ERASMUS + strateginės partnerystės projektą Priimk iššūkį ir pradėk 3P: pamažinti, pakartotinai panaudoti, perdirbti, skatinant suaugusiųjų nulinės taršos gyvenimo būdą (angl. Take the challenge and start the 3R’s: Reduce, Reuse, Recycle. Promoting zero-waste lifestyle among adults (3R), Projekto Nr. 2020-1-PL01-KA204-081952, kuris prisidės prie klimato kaitos problemų sprendimo ir nulinės taršos koncepcijos įgyvendinimo Europoje.
 

ERASMUS + projektas

PRIIMK IŠŠŪKĮ IR PRADĖK 3P: PAMAŽINTI, PAKARTOTINAI PANAUDOTI, PERDIRBTI, SKATINANT SUAUGUSIŲJŲ NULINĖS TARŠOS GYVENIMO BŪDĄ

angl. TAKE THE CHALLENGE AND START THE 3R’S: REDUCE, REUSE, RECYCLE. PROMOTING ZERO-WASTE LIFESTYLE AMONG ADULTS (3R)

PROJEKTO NR: 2020-1-PL01-KA204-081952

 

Projektas finansuojamas ERASMUS + KA2 – bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos srityje; Pagal KA204 – Strateginės partnerystės suaugusiųjų mokymo srityje prioritetą.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai nuo projekto pradžia 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Projektas įgyvendinamas kartu su kitais penkiais partneriais iš Europos:

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (PL)– projekto koordinatorius;

Stowarzyszenie SEDA (PL);

TREBAG SZELLEMI TULAJDON (HU);

CESKA ZEMELDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (CZ);

Pažangos projektai (LT);

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA (ES).

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas yra 224.809,00 EUR.

Projekto siekiama sukurti įrankius, paremtus 3R samprata, padėsiančius įgalinti neinformuotus žmones. Projektu siekiama prisidėti prie labiausiai šiuo metu žinomos klimato kaitos problemos ir parodyti kokių priemonių žmonės Europoje gali imtis jau dabar. Mokymų turinys sudarys sąlygas tikslinei grupei įgyti naujų žinių ir tobulinti naujus įgūdžius. Be to, Projektas prisidės prie sklaidos apie švaraus klimato svarbą skaidos ir paskatins tikslinę grupę domėtis šiuo klausimu. Projekto vykdytojai siekia įgalinti vietines bendruomenes iš naujo įvertinti išteklių naudojimą per asmeninių žinių pokyčius ir tikslinius įrankius, įgalinančius efektyviems pokyčiams.

Projekto rezultatai:

IO1 – Situacijos analizė ir mokymų programa

IO2 – Mokymų turinys:

IO2/A1 - Įvadas – nulinės taršos idėja

IO2/A2 – Apsipirkimas ir maistas

IO2/A3 – Grožio produktai

IO2/A4 – Švaros produktai

IO2/A5 – Energijos taupymas

IO2/A6 – Vandens taupymas

IO3 – Edukaciniai filmukai

IO4 – Ekspertų pasisakymai.

Projekto įgyvendinimo metu Parengta mokymų programa bus išbandoma atliekamas pilotinius mokymus visose Partnerių šalyse. Visi partneriai projekte dalyvauti pakvies savo asocijuotus partnerius, atstovaujančius suaugusiųjų mokymo centrus ir nevyriausybines organizacijas, atstovus iš vietos institucijų, atsakingų už aplinkos apsaugą kt. Mokymų dalyviai įsivertins savo žinias prieš mokymus, paskui įvertins mokymų turinį ir jo naudingumą ir, galiausiai, užpildys klausimyną apie kokybę ir taip išreikš savo nuomonę. Mokymų metu bus organizuojamo praktinės užduotys, kurių metu dalyviai galės išbandyti projekto metu sukurtus produktus ir išmoks juos panaudoti ateityje, įgis žinių apie nulinės taršos idėją, energijos ir vandens taupymą. Kita veikla, kuri įtrauks suinteresuotas šalis bus edukacinių filmukų ir tinlalaidžių (angl. podcast) sukūrimas. Planuojame parengti įvairiausius interviu, kurių metu bus pakalbinti specialistai bei suinteresuoti asmenys. Informacija apie projektą bus plačiai skleidžiama Partnerių šalyse ja dalinantis su vietine spauda, trečio amžiaus universitetais, suaugusiųjų mokymo centrais ir kitais suinteresuotais asmenimis.