Kviečiame dalyvauti mokymuose (gruodžio mėnuo)

Informuojame, kad Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos Socialinio fondo finansuojamą projektą  ,,Turi profesiją – turi ateitį!”, Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001. Projekto metu vykdomi mokymai pagal programą „Agresijos prevencija ir valdymas profesinio ugdymo įstaigose“.

Mokymų tikslas – plėtoti profesinio mokymo įstaigų komandų: administracijos, mokytojų dalykininkų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų gebėjimą tinkamai parinkti ir praktiškai pritaikyti pageidaujamos elgsenos konstravimo strategijas.

Bendra mokymų trukmė – 16 ak. val., mokymai vykdomi nuotoliniu būdu skaidant mokymus į keturias dalis po 4 ak. val. skirtingomis dienomis. Dalyvavimas būtinas visose keturiose dalyse!

Mokymai vykdomi 20 – 25 užsiregistravusių asmenų grupei, kuriems visa prisijungimui prie mokymų reikalinga informacija bus suteikta asmeniškai el. paštu. Mokymai bus įgyvendinami iki 2022 m. vasario mėnesio, tačiau, apmokius reikiamą dalyvių skaičių, t.y. 2000 dalyvių, mokymų vykdymas bus stabdomas anksčiau numatytos datos.

41 GRUPĖ 1 d., 2 d., 3 d. ir 6 d., laikas 8:30 – 11.40 REGISTRACIJA

42 GRUPĖ 1 d., 2 d., 3 d. ir 6 d., laikas 9:00–12:10 REGISTRACIJA

43 GRUPĖ 1 d., 2 d., 3 d. ir 6 d., laikas 13:00-16:10 REGISTRACIJA

44 GRUPĖ 1 d., 2 d., 3 d. ir 6 d., laikas 13:00-16:10 REGISTRACIJA

45 GRUPĖ 7 d., 8 d., 9 d., 10 d., laikas 8:30 – 11.40 REGISTRACIJA

46 GRUPĖ 7 d., 8 d., 9 d., 10 d., laikas 9:00–12:10 REGISTRACIJA

47 GRUPĖ 7 d., 8 d., 9 d., 10 d., laikas 13:00-16:10 REGISTRACIJA

48 GRUPĖ 13 d., 14 d., 15 d., 16 d., laikas 8:30 – 11.40 REGISTRACIJA

49 GRUPĖ 13 d., 14 d., 15 d., 16 d., laikas 9:00–12:10 REGISTRACIJA

50 GRUPĖ 13 d., 14 d., 15 d., 16 d., laikas 13:00-16:10 REGISTRACIJA

51 GRUPĖ 13 d., 14 d., 15 d., 16 d., laikas 13:00-16:10 REGISTRACIJA

52 GRUPĖ 20 d., 21 d. ir 29 d., 30 d., laikas 8:30 – 11.40 REGISTRACIJA

53 GRUPĖ 20 d., 21 d. ir 29 d., 30 d., laikas 9:00–12:10 REGISTRACIJA

54 GRUPĖ 20 d., 21 d. ir 29 d., 30 d., laikas 13:00-16:10 REGISTRACIJA

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu, nurodytu registracijos formoje arba skambinti telefonu Nr. 8 694 07677 arba Nr. 8 658 08149.