Viešoji įstaiga „Pažangos projektai“ šiuo metu vykdo „Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacijos ir galimybių analizę“

Analizė vykdoma įgyvendinant Projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, projekto kodas: 09.4.2–ESFA–V-715-02-0001. Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras.

Analizė vykdoma įgyvendinant Projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, projekto kodas: 09.4.2–ESFA–V-715-02-0001. Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras. Analizė pradėta vykdyti 2017 metų birželio mėnesį ir planuojama baigti bei viešai pristatyti atliktos analizės rezultatus jau 2017 metų gruodžio mėnesį.

Vykdant analizę bus išanalizuoti Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (arba vaikų, turinčių spec. poreikių bendrai), kaip tikslinės grupės, ugdymą, pristatyti efektyvūs autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo metodai, atlikta įstaigų, ugdančių vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, veiklos analizė. Be situacijos apžvalgos bus atliekamas ir mokslinis tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti taikomojo elgesio analizės metodo ir kitų metodų taikymą Lietuvos švietimo įstaigose ir atlikti jų veiklos analizę ugdant ASS turinčius vaikus.