Saugumo jausmas – pats svarbiausias žmogui. Galime Jums padėti susitaikyti ir rasti ramybę pasinaudojant mediacija arba tobulinant socialinius įgūdžius pozityvios tėvystės užsiėmimuose.

Viešoji įstaiga “Pažangos projektai” yra projekto “Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai” partneris. Projektą įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-07-0003, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal priemonę “Kompleksinės paslaugos šeimai”, pradėtas įgyvendinti 2017 m. birželio mėnesį ir bus įgyvendinamas 48 mėnesius.

Saugumo jausmas – pats svarbiausias žmogui. Galime Jums padėti susitaikyti ir rasti ramybę pasinaudojant mediacija arba tobulinant socialinius įgūdžius pozityvios tėvystės užsiėmimuose.

Mediacija – tai savanoriška konfidencialaus pobūdžio ginčų sprendimo procedūra, kurioje nepriklausomas nešališkas asmuo- mediatorius- padeda besiginčijantiems pasiekti priimtiną ginčo sprendimą.

Pagrindinis mediatoriaus tikslas - padėti šalims derybose susitarti taikiai. Jis suteikia dialogui naują bendravimo impulsą, kurio nebūna, kai šalys derasi pačios arba per atstovus. Mediatorius nepriima sprendimo dėl ginčo baigties ir nėra vienos iš šalių atstovas. Mediatorius - tai nepriklausomas, nešališkas trečias asmuo.

Mediacijos proceso metu derybų šalys gali rasti greitesnį ginčo sprendimo būdą, kurį jos pasirenka pačios pagal savo poreikius, galimybes ir susiklosčiusias aplinkybes. Tai leidžia sutaupyti laiko, išsaugoti santykius, atrasti alternatyvius kilusio ginčo sprendimų būdus.

Viešoji įstaiga “Pažangos projektai” yra projekto “Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai” partneris. Projektą įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-07-0003, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal priemonę “Kompleksinės paslaugos šeimai”, pradėtas įgyvendinti 2017 m. birželio mėnesį ir bus įgyvendinamas 48 mėnesius.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenančioms šeimoms ir vaikams gauti kompleksines paslaugas savivaldybės teritorijoje, stiprinti tėvystės įgūdžius ir gerinant vaikų ir šeimų emocinę būseną.

Įgyvendinant projektą, Viešoji įstaiga “Pažangos projektai” atsakinga už:

- Paslaugų “Psichologinė pagalba” šeimai teikimą. Įgyvendinant veiklą profesionalus psichologas konsultuos 250 asmenų, kurių kiekvienam bus suteikta 6 valandos konsultacijų;

- Paslaugų “Pozityvios tėvystės mokymai” šeimai teikimą. Įgyvendinant veiklą dvidešimčiai grupių bus organizuojami dešimt susitikimų/mokymų, kurių metu šeimos bus mokomis pozityvios tėvystės pagrindų. Auginame vaikus instinktyviai ir nesusimąstome ar teisingai, nesidomime kaip galėtume tai daryti geriau, nesuprantame kodėl nesiseka bendrauti ir susitarti, kurti abipusiai šiltus ir pasitikėjimo pilnus santykius.

- Paslaugų “Mediacijos paslaugos” šeimai teikimas. Įgyvendinant veiklą, net 110 konfliktinių atvejų bus siekiama išspręsti taikiai, tarpininkaujant objektyviam ir nešališkam teisininku. Konfidencialumas garantuotas!

Visos paslaugos teikiamos nemokamai, tereikia išdrįsti ir kreiptis telefonais: 8 616 24112 ir 8 698 73990. Susisiekti galite ir elektroniniu paštu adresu Neringa@pazangosprojektai.lt.