Pirmosios projekto „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ veiklos

Pirmosios projekto „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ veiklos skirtos vyresniųjų klasių moksleivių žinių apie alkoholio vartojimo žalą vaisiui ir saugų lytinį gyvenimą didinimui.

2018 metais prasidėjo aktyvus projekto „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ įgyvendinimas. Vasario mėnesį pradėtos vykdyti edukacinės veikos, skirtos vyresniųjų klasių moksleivių žinių apie alkoholio vartojimo žalą vaisiui ir saugų lytinį gyvenimą didinimui. Projekto partnerio Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė  Žaneta Skinkienė vasario mėn. 26 d. lankėsi Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazijoje ir skaitė moksleiviams paskaitas apie alkoholio žalą vaisiaus raidai. Paskaitoje kartu su moksleiviais buvo analizuojama alkoholio vartojimo problemos, moksleiviai supažindinti su alkoholio žala žmogaus embriono ir vaisiaus raidai. Paskaitoje buvo pasakota apie alkoholinį vaisiaus sindromą (VAS), kokia pagalba teikiama VAS sergantiems vaikams, paaiškinta tėvų ir visuomenės atsakomybė šiuo klausimu. Paskaitų metu jau dabar sudaromos sąlygos vyresniųjų klasių moksleiviams nemokamai gauti nėštumo testų, kurie yra nemokamai dalijami viso projekto metu.

Iš viso 2018 metų vasario – kovo mėnesiais bus skaitoma 10 tokių paskaitų skirtingose mokyklose. Netrukus prasidės kitos projekto veiklos, skirtos suteikti pedagogams, socialiniams pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, žinių apie VAS. Mokymo programą parengė VAS srities specialistas Arūnas Norkus. Vėliau pedagogams bus organizuojami praktiniai mokymai apie būdus bei metodus, kaip šią informaciją būtų galima integruoti į dėstomus dalykus mokykloje, tam, kad žinios apie VAS būtų tinkamai perteikiamos ir mokiniams.

Viso projekto metu moksleiviams ir jaunimui bus sudaromos sąlygos nemokamai gauti nėštumo testų ir kuo anksčiau nusistatyti nėštumą. Testai dalijami mokyklose renginių metu, viešose susibūrimo vietose, pasilinksminimo vakarėliuose, susitikimuose ir mokymuose. Testai bus dalijami ir pasitelkiant socialinius darbuotojus bei mokytojus, kurie susitinka ir bendrauja su šeimomis, kurios susiduria su alkoholio vartojimo ar kitomis problemomis.

      

Projektas iš dalies finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis pagal 2017 metų konkurso I prioriteto „Alkoholio vartojimo prevencija“ priemonę „Projektai, skirti vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų (VASS) prevencijai edukuojant jaunimą ir sudarant galimybes nemokamai dalyti nėštumo testus“.

Projektą vykdo: VšĮ „Pažangos projektai“ kartu su partneriu - Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Projekto trukmė – 12 mėnesių, projekto įgyvendinimo vieta – Marijampolės savivaldybė.

Projekto tikslas - Edukuoti Marijampolės apskrities visuomenę ir ugdyti šeimos planavimo įgūdžius.