Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas viešojo saugumo kūrimui

Projektas iš dalies finansuotas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą LT08 „EEE stipendijų programa“

Projekto kodas
EEE-LT08- ŠMM-01- K-01- 003

Projekto tikslas
Tobulinti suaugusiųjų ir andragogų švietimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje.

Projekto uždaviniai
1. Rekomendacijų dėl suaugusiųjų švietimo viešojo saugumo užtikrinimo srityje modelio sukūrimo parengimas, remiantis Norvegijos patirtimi;
2. Andragogų metodinis parengimas vykdyti suaugusiųjų švietimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje.

Projekto tikslinė grupė
Bendruomenės pareigūnai ir andragogai iš visos Lietuvos.

Projekto vykdytojas – viešoji įstaiga „Pažangos projektai“

Projekto partneriai

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Marijampolės poskyris, Lietuva

Neformalaus mokymo paslaugų teikėjas - Scintillo Karine Skinner

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2015 m. spalio mėn. - 2016 m. rugsėjo mėn.

Projekto veiklos
1. Suaugusiųjų švietimo viešojo saugumo užtikrinimo srityje gerosios praktikos vadovo parengimas.
2. Stažuotės į Norvegiją organizavimas.
3. Gerosios Norvegijos patirties seminaro suaugusiųjų švietimo viešojo saugumo užtikrinimo srityje organizavimas.
4. Bendruomenės pareigūnų konsultavimas kaip taikyti gerosios praktikos vadovo rekomendacijas.
5. Suaugusiųjų švietimo darbuotojų, vykdančių suaugusiųjų švietimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje, konsultacijos.

Projekto rezultatai

1.     Parengta suaugusiųjų švietimo viešojo saugumo užtikrinimo srityje gerosios praktikos vadovas – metodinė priemonė „Bendradarbiavimas tarp institucijų ir su visuomene viešojo saugumo srityje. Viešojo saugumo specialistų bendradarbiavimo kompetencijos ugdymas“ (čia galima įdėti)

2.     10 suaugusiųjų švietimo atstovų konsultuoti kaip taikyti neprievartinio bendravimo metodus vykdant suaugusiųjų švietimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje. Konsultacijas vedė Norvegijos partneris – Scintillo Karine Skinner.

3.     20 bendruomenės pareigūnų ir 20 suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsultuota, kaip vykdyti mokymus naudojant sukurtą metodinę priemonę „Bendradarbiavimas tarp institucijų ir su visuomene viešojo saugumo srityje. Viešojo saugumo specialistų bendradarbiavimo kompetencijos ugdymas“.

4.     Partnerių atstovai, kartu su Marijampolės savivaldybės administracijos atstovu dalyvavo gerosios patirties perėmimo stažuotėje Norvegijoje.