Kviečiame dalyvauti mokymuose (lapkričio mėnuo)

Visus profesinių mokyklų darbuotojus kviečiame dalyvauti nuotoliniuose mokymuose „AGRESIJOS PREVENCIJA IR VALDYMAS PROFESINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“. Mokymai yra nemokami ir organizuojami įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros vykdomą projektą  ,,Turi profesiją – turi ateitį!”, Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001

Informuojame, kad Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos Socialinio fondo finansuojamą projektą  ,,Turi profesiją – turi ateitį!”, Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001. Projekto metu vykdomi nemokami mokymai pagal programą „Agresijos prevencija ir valdymas profesinio ugdymo įstaigose“ Mokymų tikslas – plėtoti profesinio mokymo įstaigų komandų: administracijos, mokytojų dalykininkų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų gebėjimą tinkamai parinkti ir praktiškai pritaikyti pageidaujamos elgsenos konstravimo strategijas.

Mokymus organizuoja VšĮ „Pažangos projektai“. Bendra mokymų trukmė – 16 ak. val., mokymai vykdomi nuotoliniu būdu skaidant mokymus į keturias dalis po 4 ak. val. skirtingomis dienomis. Dalyvavimas būtinas visose keturiose dalyse!

Mokymai vykdomi 20 – 25 užsiregistravusių asmenų grupei, o visa prisijungimui prie mokymų reikalinga informacija bus suteikta asmeniškai el. paštu kiekvienam dalyviui. Mokymai bus įgyvendinami iki 2022 m. vasario mėnesio, tačiau, apmokius reikiamą dalyvių skaičių, t.y. 2000 dalyvių, mokymų vykdymas bus stabdomas anksčiau numatytos datos.

2021m. lapkričio mėnesio renginiai:

26 grupė 3 d., 4 d., 5 d. ir 8 d., 8:30 – 11.40 REGISTRACIJA

27 grupė 3 d., 4 d., 5 d. ir 8 d., 9:00–12:10 REGISTRACIJA

28 grupė 3 d., 4 d., 5 d. ir 8 d., 13:00-16:10 REGISTRACIJA

29 grupė 3 d., 4 d., 5 d. ir 8 d., 13:00-16:10 REGISTRACIJA

30 grupė 9 d., 10 d., 11 d., 12 d., 8:30 – 11.40 REGISTRACIJA

31 grupė 9 d., 10 d., 11 d., 12 d., 9:00–12:10 REGISTRACIJA

32 grupė 9 d., 10 d., 11 d., 12 d., 14:00-17:10 REGISTRACIJA

33 grupė 9 d., 10 d., 11 d., 12 d., 13:00-16:10 REGISTRACIJA

34 grupė 15 d., 16 d., 17 d., 18 d., 8:30 – 11.40 REGISTRACIJA

35 grupė 15 d., 16 d., 17 d., 18 d., 9:00–12:10 REGISTRACIJA

36 grupė 15 d., 16 d., 17 d., 18 d., 13:00-16:10 REGISTRACIJA

37 grupė 15 d., 16 d., 17 d., 18 d., 13:00-16:10 REGISTRACIJA

38 grupė 19 d., 22 d., 23 d., 24 d., 8:30 – 11.40 REGISTRACIJA

39 grupė 19 d., 22 d., 23 d., 24 d., 9:00–12:10 REGISTRACIJA

40 grupė 22 d., 23 d., 24 d., 25 d., 13:00-16:10 REGISTRACIJA

41 grupė 22 d., 23 d., 24 d., 25 d., 13:00-16:10 REGISTRACIJA

42 grupė 25 d., 26 d., 29 d., 30 d., 8:30 – 11.40 REGISTRACIJA

43 grupė 25 d., 26 d., 29 d., 30 d., 9:00–12:10 REGISTRACIJA

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu, nurodytu registracijos formoje arba skambinti telefonu Nr. 8 694 07677 arba Nr. 8 658 08149.

Pagarbiai,

Organizatoriai