Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacija ir galimybės. Analizė

Viešoji įstaiga “Pažangos projektai” 2017 – 2018 metais atliko užsakomąją mokslinę analizę “Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacija ir galimybės“ (toliau – Analizė).
Analizės atlikimo iniciatorius ir užsakovas – Ugdymo plėtotės centras.
 
Analizės uždaviniai:
Apžvelgti teisės aktus, reglamentuojančius vaikų, turinčių specialių ugdymosi poreikių, ugdymą.
Pristatyti efektyvius vaikų, turinčių specialių ugdymosi poreikių, ugdymo metodus ir apžvelgti įstaigas, ugdančias tokius vaikus.
Atlikti Takomojo elgesio analizės metodo taikymo ugdymo įstaigose tyrimą.
 
Lietuvos pedagogams trūksta kompetencijų dirbant su elgesio, emocijų sutrikimų turinčiais vaikais. Išsivysčiusių pasaulio šalių ugdymo įstaigose, naudojant taikomojo elgesio analizės metodiką, edukuojant panašių raidos sutrikimų turinčius vaikus, integruojant juos į bendruomenę, pasiekta puikių rezultatų. Tuo tarpu pedagogai Lietuvoje neturi gebėjimų taikyti pasaulyje naudojamų metodų. Kai nežinoma, kaip dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, trikdomas ugdymo procesas, nepavyksta pasiekti norimų ugdymo rezultatų.
Dėl šių priežasčių aktualu išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (arba vaikų, turinčių specialių ugdymosi poreikių bendrai), kaip tikslinės grupės, ugdymą, apžvelgti efektyviausius autizmo spektro sutrikimų (toliau – ASS) turinčių vaikų ugdymo metodus ir įstaigas, kuriose ugdomi ASS turintys vaikai. Taip pat svarbu atskleisti ASS turinčių vaikų ugdymosi galimybes, sąlygas bei problemas, kylančias ugdymo įstaigoje, atlikti analizę apie taikomojo elgesio analizės metodo taikymo mastą ir efektyvumą Lietuvoje, išanalizuoti esamą situaciją Lietuvos ugdymo įstaigose, taikant taikomojo elgesio analizės metodą dirbant su ASS turinčiais vaikais / mokiniais, pedagogų, mokytojų padėjėjų, kitų pagalbos mokiniui (vaikui) specialistų poreikį, jų kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo galimybes ir pan.

Su tyrimu galite susipažinti ČIA.